BLOGI

Kirjoituksissa käsitellään hyvinvointia, tunteita, elämän haasteita, pysähtymistä, vuorovaikutusta, työssä jaksamista, luovuutta, oppimista ja kasvatusta. Teksteihin pääset kuvista ja otsikoista.


Virheelliset uskomukset on mahdollista korjata ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti omaan elämään. Ensin on kuitenkin kartoitettava, millä tavoin ylläpitää omia uskomuksiaan ja kuinka vahvasti uskoo niihin. Vaihtoehtoisia malleja on pääpiirteissään kolme.

Pysähdy hetkeksi pohtimaan tarkemmin, kuinka paljon hyödyttömät uskomukset vaikuttavat tunteisiisi ja käyttäytymiseesi. Arvioi vaikutus jokaisen väittämän kohdalla asteikolla yhdestä neljään. Vastaa väitteisiin sen mukaisesti, miltä sinusta juuri nyt tuntuu.

Virheelliset uskomukset, mielen sisäisiin rakenteisiin liittyvät irrationaaliset ajattelutavat ovat kautta maailmanhistorian liittyneet ihmisyyteen ja ihmisenä kehittymiseen. Jossain vaiheessa jokin tai jotkin alla kuvatuista ajatusvääristymistä vaikuttaa meistä jokaiseen. Usein meidän on helppoa huomata virheellisten uskomusten vaikutus muissa...


Hiukan toisenlaista pohdintaa voit lukea blogistani Elämää kaikilla mausteilla.