MERKITYKSELLISYYS

Ymmärrys johtaa oivalluksiin vuorovaikutuksessa

Mentoroitava Anu 

erityisopettaja Verme-ryhmästä

"Jokaisella vastavalmistuneella opella pitäisi olla yksi Pia. Onneksi minulla oli. Kiitos viisaalle mentorilleni kuuntelemisesta ja hyvistä sanoista. Kiitos sydänlämmöstä ja jakamisesta."

Osallistuja Inka

Nuoren mielen ensiapu®-koulutuksesta

"Hyvä koulutus tärkeiden asioiden äärellä. Kouluttaja huomioi hyvin jaksamisen, joten koulutus toimi osaltaan myös voimaannuttavana, vaikka aiheet olivat rankkoja. Aikaa annettiin myös keskustelulle ja kokemusten jakamiselle. Kouluttaja oli rauhallinen ja asiantunteva."

Yhdeksäsluokkalainen Mari

yksityisoppilas perusopetuksen päätyttyä

"Kiitos sinulle, kun uskoit minuun kun en itse siihen pystynyt. Sinulle, joka hymylläsi hälvensit pimeyden kasvoiltani. Sinulle, joka vaihdoit taakkani vilpittömään iloosi ja pidit sitä hyvänä kauppana. Sinulle, jonka ilo ja nauru antavat minulle siivet ja sinitaivaan. Sinulle, jota en voi kylliksi kiittää tässä elämässä, enkä seuraavassakaan."

Muusikko, sivuston perustaja Heikki

Häämusiikki.com -sivuston kirjoitusavusta

"Täytyy kyllä sanoa, että nyt ollaan asian ytimessä. Olet mielettömän lahjakas kirjoittaja ja ajatustenlukija. Teksti on erinomaista ja juuri sen tyyppistä, mitä sen halusinkin olevan. Loistavia pointteja ja ajatuksia. Fiilis on erinomainen ja olen helpottunut ja iloinen, että olet apunani! Suomen kieli on rikas ja hieno, kun sitä käytetään oikein."

Kirjailija, sanataideopettaja Jussi

käsikirjoituksen kommentoinnista

"Olet tehnyt erinomaista työtä. Joissakin kommentoiduissa kohdissa toki joudun pohtimaan, miten paljon kunnioittaa oikeakielisyyden kritee-reitä ja miten paljon kumartaa niistä poikkeaville kaunokirjallisille arvoille... Edelleen korostan, että palautteesi on kaikilta osin ehdottoman hyödyllistä ja arvokasta. Ja kyllä hyvin pitkälle (yli 90 prosenttia ainakin) muuttelen ehdotustesi mukaan, mutta sitten jossakin syvällä on se minä, joka..."

Aikuisopiskelija Maarit

YAMK:n lopputyön oikolukemisesta

"Olen todella helpottunut, kun sain kirjoitusapua tekstin sujuvoittamiseen ja oikeakielisyyden tarkistamiseen. Kaikki sisällöllisetkin korjaukset ovat olleet tarpeellisia ja tunnistan niistä lukivaikeuteni. Nyt lopputyö on arvosteltu ja sain siitä 4/5 todistukseeni, joten osa kiitoksista kuuluu myös sinulle!"

Osallistuja Tiina

Mielenterveyden ensiapu -koulutuksesta

"Kiitos erinomaisesta koulutuksesta - paras koulutus, jolla olen ollut vuosiin. Minusta oli todella hyvä juttu, että huomio suunnattiin (kerrankin!) oppilaista opettajaan itseensä. Aivan liian usein asioita lähdetään tarkastelemaan oppilas/huoltaja/ongelma/koulu edellä, vaikka opettaja ja hänen oma hyvinvointinsa on todella tärkeä asia. Hyvinvoivalla opettajalla on hyvinvoivat oppilaat."

Lääketieteen opiskelija Anastasiia

lukitestistä ja sen tuloksista

"Koen suurta helpotusta, kun vihdoin tajusin, ettei kyse ole omasta tyhmyydestä tai liiallisesta huolettomuudesta, vaan jotkut asiat vain ovat minulle vaikeampia kuin muille, ja tämä on hyväksyttävä. Yritän edelleen käyttää erilaisia opiskelu- ja muistitekniikoita, jotta asioiden opiskelu ja muistista tuottaminen sujuu helpommin."

* Asiakkaiden yksityisyydensuojan vuoksi kuvat eivät ole palautteiden antajien. Palautteet on julkaistu asianosaisten luvalla.