KOULUTUS JA LUENNOINTI

Poikkeuksellisina aikoina tarvitaan joustavuutta, omat ja yhteiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa myös etäyhteyksillä. Vuorovaikutteista koulutusta, konsultointia ja valmennusta toteutetaan myös etäyhteyksin ja opiskelukokonaisuuksia muutetaan hiljalleen verkkokursseiksi.

Ihmisten ja työyhteisöjen kokonaisvaltainen hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Työuupumuksen kokemusasiantuntijana olen oppinut arjen kaaosta helpottavia tapoja muille jaettavaksi. 

Itseäni lähellä olevia teemoja ovat myös lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun tukeminen sekä oppimisen ja käyttäytymisen haasteiden ylittäminen.


Valmistelen vuorovaikutteisia ja kuunneltavia luentoja tilaajan toivomista aihepiireistä. Suosittuja teemoja ovat olleet:

 • Ajan ja kaaoksen hallinta
 • Työssä jaksaminen
 • Läsnäolotaidot ja rentoutuminen
 • Haastava vuorovaikutus
 • Lasten ja nuorten masennus
 • Pelaaminen, some ja älylaitteet
 • Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen

Opiskelutekniikoita vahvistava kurssi on toistaiseksi saatavilla ainoastaan livekoulutuksena. Asiakastoiveiden mukainen verkkokurssi on työn alla.

Sekä stressinhallintaa että oppimisen taitoja voi poikkeusolojen jälkeenkin halutessaan harjoitella etäyhteydellä.


Koulutan ja konsultoin mielelläni myös lasten ja nuorten kanssa toimivia aikuisia. Toivotuimpia aihealueita ovat olleet:


 • Oppimisvaikeudet ja onnistuminen
 • Lapsen ja nuoren ahdistus ja masennus
 • Motivaatio ja tavoitteellinen opiskelu
 • Käyttäytymisen, keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteet
 • Yhteistyö vanhempien kanssa