KOULUTUS JA OPPIMISEN TUKI

Vuorovaikutteista koulutusta, konsultointia ja valmennusta toteutetaan myös etäyhteyksin.

Ihmisten ja työyhteisöjen kokonaisvaltainen hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Työuupumuksen kokemusasiantuntijana olen oppinut arjen kaaosta helpottavia tapoja ja haluan vuorostani auttaa muita. 

Itseäni lähellä olevia teemoja ovat myös lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun tukeminen ja mielen hyvinvointi sekä oppimisen ja käyttäytymisen haasteiden ylittäminen.


Valmistelen sekä vuorovaikutteisia että kuunneltavia keskustelevia luentoja tilaajan toivomista aihepiireistä. Suosittuja teemoja ovat olleet:

 • Ajan ja kaaoksen hallinta
 • Työssä jaksaminen
 • Läsnäolotaidot ja rentoutuminen
 • Haastava vuorovaikutus
 • Masennus ja ahdistuneisuus
 • Pelaaminen, some ja älylaitteet

Toimin päivätyöni ohessa erityisopettajana TutorHousessa.

 • Voin lämpimästi suositella kaikkia TH:n kollegoitani.

 • Omat vahvuuteni ovat ala- ja yläkoululaisten oppimisen tuen eri osa-alueilla (oppimisvaikeudet, opiskelutekniikat, ajanhallinta ja motivaatio).

 • Teen myös lukitestausta ja -kuntoutusta kaiken ikäisille.

Opiskelutekniikoita vahvistava kurssi on toistaiseksi saatavilla live- ja etäkoulutuksena. Omassa tahdissa tehtävää verkkokurssia on kyselty, joten sellainen on saatavilla mahdollisesti myöhemmin.

Sekä stressinhallintaa että oppimisen taitoja voi halutessaan harjoitella kahden kesken, yhdessä tai etäyhteydellä.


Koulutan ja konsultoin mielelläni myös lasten ja nuorten kanssa toimivia aikuisia. Toivotuimpia aihealueita ovat olleet:


 • Oppimisvaikeudet ja onnistuminen
 • Lapsen ja nuoren hyvinvointi
 • Motivaatio ja tavoitteellinen opiskelu
 • Käyttäytymisen, keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteet
 • Yhteistyö vanhempien kanssa