KOULUTUS JA LUENNOINTI

Poikkeuksellisina aikoina tarvitaan joustavuutta, omat ja yhteiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa myös etäyhteyksillä. Vuorovaikutteista koulutusta, konsultointia ja valmennusta toteutetaan myös etäyhteyksin ja kokonaisuuksia muutetaan hiljalleen verkkokursseiksi.

Ihmisten ja työyhteisöjen kokonaisvaltainen hyvinvointi on lähellä sydäntäni. Työuupumuksen kokemusasiantuntijana olen oppinut arjen kaaosta helpottavia tapoja ja haluan vuorostani auttaa muita. 

Itseäni lähellä olevia teemoja ovat myös lasten ja nuorten tasapainoisen kasvun tukeminen ja mielen hyvinvointi sekä oppimisen ja käyttäytymisen haasteiden ylittäminen.


Valmistelen sekä vuorovaikutteisia että kuunneltavia luentoja tilaajan toivomista aihepiireistä. Suosittuja teemoja ovat olleet:

 • Ajan ja kaaoksen hallinta
 • Työssä jaksaminen
 • Läsnäolotaidot ja rentoutuminen
 • Haastava vuorovaikutus
 • Masennus ja ahdistuneisuus
 • Pelaaminen, some ja älylaitteet
 • Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen

Opiskelutekniikoita vahvistava kurssi on toistaiseksi saatavilla live- ja etäkoulutuksena. Omassa tahdissa tehtävää verkkokurssia on kyselty, joten sellainenkin mahdollistuu myöhemmin.

Sekä stressinhallintaa että oppimisen taitoja voi halutessaan harjoitella kahden kesken joka yhdessä tai etäyhteydellä.


Koulutan ja konsultoin mielelläni myös lasten ja nuorten kanssa toimivia aikuisia. Toivotuimpia aihealueita ovat olleet:


 • Oppimisvaikeudet ja onnistuminen
 • Lapsen ja nuoren hyvinvointi
 • Motivaatio ja tavoitteellinen opiskelu
 • Käyttäytymisen, keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteet
 • Yhteistyö vanhempien kanssa