TIETOSUOJA


Yleistä

Tmi TimeOut on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä henkilötietojen hallinnassa.

Tämä tietosuojaseloste kertoo sinulle henkilötietojesi käsittelystä. Sinun on hyväksyttävä selosteen ehdot päästäksesi lukemaan rekisteröidyille jäsenille tarkoitettua materiaalia.

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä kerättyihin sekä analytiikan avulla niistä johdettuihin tietoihin.

Käytämme tietoja:

  • sisällön tuottamiseen
  • hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
  • tuotteiden ja markkinoinnin kehittämiseen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:

Tmi TimeOut | Y-2414857-9

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse:
info@piakaspi.fi

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä
Asiakasrekisteri sisältää asiakkaiden etu- ja sukunimen sekä sähköpostiosoitteen.


Mihin henkilötietojani käytetään?

  • Asiakkuuden ylläpitoon
  • Toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
  • Asiakaspalvelun ja -kokemuksen kehittämiseen
  • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin

Tietojasi käsitellään Tmi TimeOutin asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön, erilliseen nimenomaiseen suostumukseesi perustuen.


Miten tietojani säilytetään ja suojataan?
Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä, hävittämiseltä, luovuttamiselta, käsittelemiseltä tai muilta laittomilta toimenpiteiltä.


Kuka käsittelee henkilötietojani?
Asiakastietoihin on pääsy vain rekisterinpitäjällä. Henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


Kuinka kauan tietojani säilytetään?
Tietojasi säilytetään kunnes haluat poistaa ne.


Millaisia oikeuksia minulla on?

  • Oikeus saada itseäsi koskevia henkilötietoja, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.
  • Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen muutosta tai poistamista.

Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi. 

Voidaanko tietosuojaselostetta muuttaa? 

Palveluiden kehityksen sekä lainsäädännön muutosten johdosta Tmi TimeOut pidättää oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.