MAISTIAISIA MENNEESTÄ 

                    aiempia töitä ja projekteja, kohtaamisia ja mahdollisuuksia

VERME-MENTOROINTI

Osaava Verme on Jyväskylän yliopiston kouluttama ja koordinoima verkosto, jolla pyritään rakentamaan opettajankoulutuksesta elämänmittaista ammatillisen kehittymisen jatkumoa. Ryhmässä jaetaan kokemuksia ja osaamista, mutta myös työssä koettuja haasteita. Mielekäs oppiminen pohjautuu omakohtaiseen kokemukseen, aitojen kysymysten ja ongelmien ratkaisemiseen.

Olen ohjannut Verme-ryhmiä vuosina 2011- 2021. Osallistujat ovat kokeneet toiminnan vaikuttavaksi ja työnohjausta kevyemmäksi vaihtoehdoksi saada tukea työssä jaksamiseen ja henkilökohtaiseen ammatilliseen kasvuun.

KULOSAAREN KESÄKOULU

Suunnittelimme yhdessä TutorHousen toimitusjohtajan,
Pekka Impiön ja Kulosaaren yhteiskoulun rehtorin
Lauri Hallan kanssa kaksikielisen, toiminnallisen kesäleirikoulun ala- ja yläkouluikäisille lapsille ja nuorille.

Akateemisten taitojen kertaamisen lisäksi leirillä vahvistettiin vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, esiintymiskykyä, omatoimisuutta, osallisuutta, vastuullisuutta, viestintätaitoja sekä rohkeutta kriittiseen ajatteluun.

TUTORHOUSEN BLOGIT

Toimiessani yksityisopetusta tarjoavassa yrityksessä erityisopettajana, olen saanut mahdollisuuden pohtia kasvuun, oppimiseen, motivaatioon ja koulutuksen kehittämiseen liittyviä asioita blogissa ja vastata asiantuntijana vanhempien kysymyksiin TutorHousen FB-sivuilla:

ARTIKKELIT

Olen kirjoittanut aktiivisesti lehtiartikkeleita enimmäkseen Luokanopettaja- ja Mieli-lehtiin sekä Espoon Golfseuran ja Espoon Squash Racket Clubin julkaisuihin. Kirjoitusten aiheet ovat vaihdelleet tietoteksteistä raportteihin, materiaalien arviointeihin, koulutuksen kehittämiseen ja syvälliseen pohdintaan. 

KOTISIVUJEN TEKNINEN LUOMINEN, SISÄLLÖNTUOTTO JA MODEROINTI

Olen vuosien varrella sanoittanut, rakentanut ja ylläpitänyt useita yritysten ja yhteisöjen sähköisiä sivustoja, pääsääntöisesti WordPress-, Blogger- ja Webnode-pohjaisilla alustoilla. 

SUOMEN OLYMPIAKOMITEA JA OLYMPIA-AKATEMIA

Osallistuttuani olympiakasvatuksen seminaariin kansainvälisessä koulutuskeskuksessa Kreikan Olympiassa, olen toiminut
useissa Suomen Olympiakomitean ja Olympia-Akatemian projekteissa sekä ollut mukana tuottamassa kouluille tarjottavaa olympiakasvatusmateriaalia.

EGS JUNIORITOIMINTA

Sain Espoon Golfseuran junioritoiminnan organisoinnin vastuulleni vuosiksi 2009-2013, jolloin toimin myös seuran hallituksessa. Toimikaudellani erotimme harrastus- ja kilpatoiminnan toisistaan tarjoten kummallekin ryhmälle mahdollisimman laadukasta valmennusta. Kehitimme toimintaamme jatkuvasti, pyrimme uudistamaan ja tehostamaan valmennuksen lisäksi myös tiedotusta sekä yhteistyötä vanhempien ja muiden seurojen kanssa. Golfkouluissamme kävi vuosittain yli sata innokasta lajin harrastajaa, ja tavoitteelliesti harjoittelevat kilpagolfarimme olivat valtakunnallisesti voittamattomia. 

SITRA

Sain mahdollisuuden osallistua SITRA:n puolen vuoden ajan kokoontuneen Uusi demokratia -foorumiin, joka oli koottu 29 eri alojen ammattilaisista. Foorumissa keskityttiin pohtimaan demokratian tilaa Suomessa ja ideoimaan ratkaisuja sen haasteisiin. Foorumi kokeili ratkaisuja käytännössä ja hahmotti samalla, millaista on 2010-luvun demokratia Suomessa. Uusi demokratia -foorumi pyrki tuomaan yhteen hyvin poikkiyhteiskunnallisen joukon. Ajatuksena oli, että foorumi katsoi demokratiaa mahdollisimman monesta eri näkökulmasta ja verkotti eri alojen ihmisiä keskenään.

Myöhemmin alumneista kootussa Muutoskyky-ryhmässä pohdimme poikkiyhteiskunnallisen osallistujajoukon kanssa systeemisen muutoksen ja muutoskyvyn yhteiskunnallisten ratkaisujen mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja.

OPAS ALLE KOULUIKÄISTEN GOLFHARJOITUSTEN SUUNNITTELUUN

Teimme Anu Alpin ja Jetta Pilven kanssa oppaan alle kouluikäisten monipuoliseen liikuttamiseen osana golfharjoituksia. Pilotoimme toimintaa vuoden ajan omissa seuroissamme ennen oppaan kirjoittamista.

OPAS GOLFVANHEMMUUTEEN

Harrastavien ja kilpailevien golfareiden vanhemmille kirjoitin Golfliiton pyynnöstä tiivistetyn oppaan, joka kertoo tärkeimmät huomioon otettavat asiat lapsen harrastuksen etenemisen kannalta.