VALMENNUS

Valmennusten ajankohdat, toistuvuus ja tapaamispaikat ovat joustavasti sovittavissa.

 .

Hyvinvointivalmennus


NLP-coachaus

NLP (Neuro-Linguistic Programming) perustuu kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen sekä informaatio- ja systeemiteoriaan. Neurolingvistinen ohjelmointi on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa kehittämään osaamista ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. NLP-harjoitusten keinoin on mahdollista muuttaa haitallisia ajattelu- ja käyttäytymismalleja ja parantaa vuorovaikutustaitojen lisäksi suhtautumista menneeseen, nykyisyyteen ja tulevaan.

Menetelmä sopii kaikille. Keskustelun ja yhteisen pohdinnan lisäksi voidaan tehdä mielikuva- ja fyysisiä harjoituksia uudenlaisen ajattelun ankkuroimiseksi. Useimmat hyötyvät jo muutamista harjoituksista ja vinkeistä, joilla kehää kiertävät ajatukset saadaan muuttamaan suuntaa. 

hinta: 190€ | 5 x 45 min
           49€ | 45 min


NMEA®-koulutus

Nuoren mielen ensiapu® -koulutus on tarkoitettu kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, ja se sopii hyvin myös vanhemmille. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä.

Koulutuksen tavoitteena on ennalta ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista ja tarjota apua ripeästi sellaista tarvitseville. Kurssi vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista ja sitä kautta lisää aikuisten valmiuksia tarjota varhaista ja tehokasta tukea lapsille ja nuorille.

Kurssiin kuuluu kuusi tuntia lähiopetusta, jonka lisäksi opiskelu jatkuu verkkokurssilla. Aiheita ovat muun muassa masentuneisuus, syömishäiriöt, netti ja pelaaminen.

Opiskelun tukena toimii oppikirja sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali.

hinta:  134€ | hlö
           sisältää oppikirjan 40€ 
          


MTEA1®-koulutus

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat vaalia ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielen hyvinvointia.

Koulutuksessa osallistuja

 • saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
 • rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä.
 • saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.

Koulutus koostuu viidestä osiosta:

 1. Mitä hyvä mielenterveys on?
 2. Tunnetaidot
 3. Elämän monet kriisit
 4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
 5. Elämänhallinta

Opiskelun tukena toimii oppikirja sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali.

 • hinta: 134€ | hlö
  sisältää oppikirjan 40€ 

Hintoihin sisältyvät alv. 24% sekä matkakulut pääkaupunkiseudulla.