HYVINVOINTIVALMENNUS

Valmennusten ajankohdat, toistuvuus ja tapaamispaikat ovat joustavasti sovittavissa.

 .

NLP-coachaus

NLP (Neuro-Linguistic Programming) perustuu kielitieteeseen, kognitiiviseen psykologiaan, neuropsykologiaan, konstruktivismiin, tekoälytutkimukseen sekä informaatio- ja systeemiteoriaan. Neurolingvistinen ohjelmointi on ajattelutapa ja toimintamalli, joka auttaa kehittämään osaamista ja käyttämään sitä eri tilanteissa parhaalla mahdollisella tavalla. NLP-harjoitusten keinoin on mahdollista muuttaa haitallisia ajattelu- ja käyttäytymismalleja ja parantaa vuorovaikutustaitojen lisäksi suhtautumista menneeseen, nykyisyyteen ja tulevaan.

Menetelmä sopii kaikille. Keskustelun ja yhteisen pohdinnan lisäksi voidaan tehdä mielikuva- ja fyysisiä harjoituksia uudenlaisen ajattelun ankkuroimiseksi. Useimmat hyötyvät jo muutamista harjoituksista ja vinkeistä, joilla kehää kiertävät ajatukset saadaan muuttamaan suuntaa. 

hinta: 250€ | 5 x 60 min
           59€ | 60 min


NMEA®-koulutus

Nuoren mielen ensiapu® -koulutus on tarkoitettu kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa työskenteleville, ja se sopii hyvin myös vanhemmille. Koulutuksessa käsitellään lasten ja nuorten yleisimpiä mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja ilmiöitä.

Koulutuksen tavoitteena on ennalta ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista ja tarjota apua ripeästi sellaista tarvitseville. Kurssi vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista ja sitä kautta lisää aikuisten valmiuksia tarjota varhaista ja tehokasta tukea lapsille ja nuorille.

Kurssiin kuuluu seitsemän tuntia lähiopetusta, jonka lisäksi opiskelu jatkuu itsenäisesti verkkokurssilla. Aiheita ovat muun muassa masentuneisuus, syömishäiriöt, netti ja pelaaminen. Koulutuksen kokonaispituus on 14 tuntia.

Opiskelun tukena toimii oppikirja sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali.

hinta:  134€ | hlö
           sisältää oppikirjan (arvo 40€)
          


MTEA1®-koulutus

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat vaalia ja vahvistaa omaa ja läheistensä mielen hyvinvointia. Koulutus on mahdollista järjestää myös verkossa sekä live- ja etätapaamisia yhdistäen.

Koulutuksessa osallistuja

 • saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
 • rohkaistuu huolehtimaan omasta ja läheisten mielenterveydestä.
 • saa taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.

Koulutus koostuu viidestä osiosta:

 1. Mitä hyvä mielenterveys on?
 2. Tunnetaidot
 3. Elämän monet kriisit
 4. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
 5. Elämänhallinta

Opiskelun tukena toimii oppikirja sekä Suomen Mielenterveysseuran verkkosivujen teemaan liittyvä sisältömateriaali.

Koulutuskokonaisuuden pituus on 14 tuntia. Verkkokoulutuksena etätapaamisia 5 x 1,5 tuntia ja itsenäistä työskentelyä seitsemän tuntia.

 • hinta: 134€ | hlö
  sisältää oppikirjan (arvo 40€) 

Hintoihin sisältyvät alv. 24% sekä matkakulut pääkaupunkiseudulla.