Miten sanoittaa intuitiivista ajattelua?

29.01.2023

Minulla oli mahdollisuus kysyä intuitiotutkija Asta Raamilta itselleni merkityksellistä asiaa.

Tunsin kaipaavani näkökulmia ja neuvoja tilanteisiin, joissa omaa nopeaa ja monikerroksista ajattelua on ollut vaikeaa tiivistää järkeviksi lauseiksi. Olen pitkään pohtinut sukupolvien kerrostuneen muistin, kollektiivisten kokemusten, unien, intuition, vivahteiden aistimisen, sensitiivisyyden, eritysherkkyyden sekä nopean ja syvällisen ajattelun eroja ja yhtenevyyttä.
Sitä, kuinka lähellä ne ovat toisiaan, ja kuinka ne kietoutuvat yhteen mielen, ajattelun ja tunteiden kanssa. 

Osana Johtajuus-live -koulutuskokonaisuutta me osallistujat saamme esittää henkilökohtaisia ja työhömme liittyviä kysymyksiä Astalle ja hänen teemoittain vaihtuville eri alojen asiantuntijoilleen. Käytin tilaisuuden hyväkseni ja kysyin, miten voisi kuulostaa järkevältä silloin, kun toimii puhtaasti intuitiolla tai omalla herkkyydellä? Miten ilmaista muille asioita, jotka omassa sisimmässä ja itselle ovat täydellisen ymmärrettäviä? Miten sanoittaa ja perustella näkymätöntä?

Astalla on syvällinen ja ainakin minulle erinomaisesti sopiva tapa puhua ajatuksensa helmeilevän rönsyilevästi, kuitenkin aiheessa pysyen. Hän videoi pohdintansa meille osallistujille. Astan vastauksessa minua ilahdutti näkymättömän sanallistaminen ja kysymysteni taakse piilotettujen  tunteiden ja tuntemusten huomioiminen. Tiivistin linkissä olevan videovastauksen pointit itselleni muistiin.

Muista nämä:

  • Omaa intuitiota ja nopeaa, monikerroksista ajattelua on välillä todella vaikeaa tiivistää järkeviksi lauseiksi. Erityisesti silloin, jos oma hahmottamisen tapa on moniulotteinen.

  • Intuitiivinen tieto on jokaisella eri muotoista, joten tärkeää on henkilökohtainen kokemus ja lähentyminen oman tavan kanssa.

  • Intuitioon liittyy tiedon moniulotteisuus, selkeä ja ehyt monitahoisuus.

  • Sisäisen tietoisuuden tasolla asian ymmärtää kirkkaasti, mutta sanallistaminen vaatii jäsennyksiä ja kokonaisuuden rakentamista pienistä siruista.

Kokeile näitä:

  • Kysy itseltäsi, mitä asia tarkoittaa, miltä se näyttää. Yrititpä kuvailla mitä tahansa, kysy.

  • Kysymällä näkökyky asiaan tarkentuu, tietoisuus aktivoituu ja alkaa suuntautua kohti vastausta. Intuitio hyödyntää meissä olevaa moninaista tietoisuutta.

  • Pysähdy, ota aikaa, anna tietoisuuden rakentaa silta mielestä ymmärrykseen. Intuitiivinen tieto on eri muodossa kuin arkitodellisuudessa, jossa kommunikoidaan sanoin ja kuvin.

  • Anna tiedolle aikaa jäsentyä parhaalla mahdollisella tavalla. Mieti asioita sieltä tänne sen sijaan, että ajattelisit entisin tavoin täältä sinne. Pohdi asian olemusta ja mieti, miten kuvailisit sitä parhaiten.

  • Vahvista innovatiivisuuttasi ajattelemalla uudella tavalla, näkökulmaa vaihtaen ja vanhaa ajattelua kyseenalaistaen.

  • Pidä erillään rationaalinen ja intuitiivinen ajattelu. Looginen näkökyky toimii eri ulottuvuudessa kuin intuitiivinen visualisointi.

#johtajuuslive #hyplus #intuitio #ajatustensanallistaminen #astaraami 

Kuva: Warren Wong | Unsplash