Aivot ajassa

25.03.2023

Opetushallitus ja HY+ ovat uudenlaisella koulutuskokeilullaan onnistuneet yli kaikkien odotusten. Johtajuus Live kokoaa opetus- ja koulutusalan ammattilaisia Asta Raamin kanssa yhteiseen pohdintaan eri aihealueiden äärelle. Tällä kertaa saimme nauttia Astan ja aivotutkija Minna Huotilaisen intensiivistä paneelikeskustelua aivoihin liittyen osittain osallistujien ennakkoon lähettämien kysymysten pohjalta. Intuitio- ja aivotutkimuksen lisäksi pohdimme myös unien merkitystä sekä aivojen toiminnalle että mielen joustavuudelle ja näiden yhteisvaikututusta ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.

Vaikka olen lukenut ja kuunnellut Minnaa aiemminkin, kuulin tälläkin kertaa itselleni 'uusia' asioita, sain näkökulmia ajatteluun, olemiseen ja käytännön toimintaan. Vaikka asiat olivat tuttuja, koin ne uusina -  juuri tämänhetkiseen ajantilaan ja omaan olemiseeni sopivina muistutuksina.

Tiivistän tähän kuulemiani asioita ja ajatuksia, muistiin itselleni ja poimittavaksi kiinnostuneille:

 • Tämänhetkisenä megatrendinä on aivojen kehollinen tutkimus, ymmärretään aivojen sijaitsevan kaikkialla kehossa (esim. suoliston vaikutus). Keho vaikuttaa mieleen, mieli tunteisiin, tunteet ajatuksiin ja ajatukset toimintaan. 
 • Pitkäaikainen ja vakava työuupumus tai masennus voi aiheuttaa väliaikaisen tai pysyvän muutoksen aivojen toiminnallisuuteen. Kuntoutusmenetelmiä etsitään ja kokeillaan jatkuvasti vioittuneen etuotsalohkon toiminnan palauttamiseksi ennalleen. 
 • Vuosia kestäneen kroonisen kuormituksen aiheuttaman työuupumuksen jälkeen työn tekemisen tavat on muutettava, jolloin uusi työ muovaa aivoja kuntouttavasti.
 • Ihmisen elämänkaareen kuuluu aika ajoin tapahtuva oman elämän ja ajattelun uudelleen järjestäytyminen. Me viidenkympin ylittäneet (puhun ikäisistäni) koemme murrosikää muistuttavan aivomyrskyn siirtyessämme seuraavaan elämänvaiheeseen. Se kuuluu elämään, on tarpeellinen, tervetullut ja menee ajallaan myös ohi.
 • Taide on 'ihminen itse'. Aikojen alussa taidetta ja kulttuuria on käytetty traumojen työstämiseen ja stressin vähentämiseen. Taide toimii terapeuttisena peilinä ja toimintamuotona mielelle.
 • Aivojen hyvinvointiin vaikuttaa vahvasti oma informaation määrän säätely kaikkien aistikanavien osalta. Somen katkeamaton käyttö rasittaa mieltä, aivoja ja muistia. Huonosti tarjoiltu informaatio ei anna ymmärrystä kokonaiskuvasta, vaan kuormittaa aivoja turhilla tiedoilla ja ärsykkeillä.
 • Liike, liikkuminen sekä työn ja tekemisen tauottaminen auttavat aivoistaan huolehtijaa. Hyvä tavoite on pitää mikrotauko silloin, kun huomaa ajatuksen pysähtyvän, muistin pätkivän tai keskittymisen vaikeutuvan. Ne ovat kaikki merkkejä aivojen tarvitsemasta tauosta.
 • Jos uni ei onnistu, on arjessa jotain pielessä. Korjaustoimet tehdään valveilla.
 • Omiin rutiineihin on hyvä sijoittaa itselleen sopivia, iloa tuottavia tapoja liikkua ja säännöllisiä, yksityisen hiljentymisen aikoja.
 • Ihmisellä on laumaeläimen aivot, ihmismielen perustyökalu on empatia. Myötäilo tuo voimaa, toisen murheen kantaminen kuormittaa mieltä ja kehoa.
 • Kuuntelijan rooli syntyy vuorovaikutuksessa, vastavuoroisuuden tarve on hyvä sanoittaa sekä työ- että henkilökohtaisessa elämässä. Jollei hyvä automaattiseti tule takaisin, on systeemissä jotain vikaa. 
 • Toiselle hyödyksi oleminen palkitsee itseä, yhteisen hyvän hakeminen on sisäänrakennettu geeniperimäämme. Tilanteessa, jossa on liikaa keskittymistä vaativia asioita, kannattaa valita sellainen tekeminen, joka maksimaalisesti hyödyttää jotakin toista. Olemme olemassa toisiamme ja toistemme hyvinvointia varten.
 • Kaikella tekemisellä on aina jokin kohde, syy toimintaan ja merkitys. Niiden tulisi ohjata omaa toimintaa päämäärättömän ja monikanavaisen suorittamisen sijaan. Priorisointi onnistuu helpommin silloin, kun ymmärtää työn merkityksen. 
 • Päätöksenteko on parhaimmillaan silloin, kun tiedostamaton mieli ja tietoinen prosessointi yhdistetään. Hyvin harvoin ainoastaan faktat antavat riittävästi informaatiota. Aivoissa nopean toiminnan osa-alueet toimivat intuitiomaisesti, tietoisen mielen käyttö puolestaan on suunnitelmallista.
 • Nopeat päätökset ovat sensorisia, ne perustuvat pitkälti aistien automaattiseen toimintaan, jotka puolestaan antavat pohjatiedot tietoiselle päättelylle. Tietoista mieltä tarvitaan, jottei tehdä liian nopeita, vain omaan tulkintaan perustuvia päätelmiä.
 • Omaa psykologisen turvan ja luottamuksen tunnetta rakennetaan tänään samoin kuin luolamiesaikana: Huolehditaan siitä, että on läheisiä ihmisiä, olemisen paikalta näkee henkisesti ja fyysisesti kauemmas, ja käytettävissä on peruselementeistä vähintään vesi ja tuli.
 • Aivot työstävät ikiaikaista, kiehtovaa mysteeriä kohtalosta, kaikkeudesta ja muista selittämättömistä asioista. Ihmiset haluavat ymmärtää ja uskoa, luottavat intuitioon ja tarvitsevat faktoja tuekseen. Kuvittelu ei ole haitallista, ellei peronoi liiallisesti näkemäänsä ja kokemaansa. 
 • Intuitio on kykyä tehdä ajantasaisia havaintoja, erottaa merkityksellisiä tietoja ja yhdistää niitä olemassaoleviin faktoihin. Voidaan puhua myös asiantuntijaintuitiosta.
 • Asta on käynyt syvällisiä keskusteluita unitutkija Markku Siivolan kanssa ihmismielen nerokkuudesta, aivojen monimuotoisuudesta ja unien merkityksellisyydestä. Aivoissa vaikuttaa olevan perustoimistojan lisäksi erilaisia osastoja (mielenterveystoimisto, keksijän paja, ongelmanratkaisutoimisto jne.). Ne kaikki ovat olemassa meissä, on vain opittava käyttämään niitä.
 • Unessa tietyt aivojen rakenteet aktivoituvat, ja samalla voi aktivoitua myös niihin liittymättömiä rakenteita. Niiden avulla uni hakee väljyyttä aivojen kaipaamaan prosessointiin, näkökulmien vaihtamiseen ja ajatusmallien uudistamiseen. Unet toimivat aivojen leikkikenttänä, antavat ajatuksille villiä vapautta.

Minna Huotilaisen tutkimuksia ja ajatuksia voi lukea lukuisista yksin ja yhdessä muiden kanssa julkaistuista teoksista: Keskittymiskyvyn elvytysopas,  Aivosi tarvitsevat tauon - taukokulttuurin elvytysopas (Tuuma), Uni ja unettomuus, Uuden ajan muistikirja, Aivot työssä, Tunne aivosi (Otava) sekä Lukiolaisen selviytymisopas ja Näin aivot oppivat (PS-kustannus).

#intuitiotutkimus #unitutkimus #aivotutkimus #johtajuuslive #HYplus #ophkouluttaa