Viisaus, intuitio ja ajattelun vapaus

22.01.2023

Keho, mieli ja sielun tila - teemoja, joista puhutaan ja joiden äärelle halutaan pysähtyä, jos vain arjen kiireet siihen suovat pienenkin mahdollisuuden. Maailma ympärillämme muuttuu yhä turvattomammaksi, ihmiskunnan toiminta järjettömämmäksi ja kuitenkin lähes jokaisen halu on olla onnellinen, voida paremmin, menestyä, kehittää uutta ja kehittyä itse.

Intuitiotutkija Asta Raami on taustajoukkoineen rakentanut koulutuskokonaisuuden, jossa visionääristä, luovaa johtajuutta ja asiantuntijuutta vahvistetaan mielenkiintoisella tavalla. Prosessi etenee osallistujista nousevien haasteiden pohjalta kokonaisuudeksi, jossa eri alojen asiantuntijat yhdessä Astan kanssa taustoittavat viisauden, briljantin ihmismielen, oman kehon, valoisan tulevan, aivojen hyvinvoinnin, lämpimän sisun, taiteen sekä herkän voimallisen mielen teemoja mukana olevien yhteistä pohdintaa varten. Yhteisen pohdinnan lisäksi meistä jokainen kuljettaa läpi koulutuskokonaisuuden valitsemaansa, itselle tärkeää syväteemaa, joka ohjaa erottamaan ja priorisoimaan kuultua, luettua, puhuttua ja pohdittua merkityksellisyyden ja tulevaan suuntautumisen valinnoissa. 

Ensimmäisen etätapaamisen jälkeisiä muistiinpanojani lukiessani kiteytyy oma punainen lankani. Jatkan vertikaalista kasvua kohti henkilökohtaista muutosta ja sisäistä suhtautumistani työelämään. Intuitio, empatia ja myötätunto ovat kuuluneet elämääni varhaisista vuosista lähtien ja hyvin todennäköisesti ne ovat vaikuttaneet myös ajautumiseeni sellaisiin ammatteihin, töihin ja harrastuksiin, joissa niitä on tarvittu. Muiden suuresta tarvitsevuudesta johtuen olen ajoittain unohtanut itseni ja minulle merkityksellisiin asioihin keskittymisen. Siksi aion kuljettaa alitajunnassani kysymystä, mihin haluan tulla johdetuksi sen sijaan, että edelleen keskittyisin ainoastaan muiden hyvinvointiin tai kulkisin virran mukana tarttuen matkalla vastaan tuleviin mahdollisuuksiin. Saatan toki kevään aikana muuttaa fokusta, mutta juuri nyt lähden tästä näkökulmasta tähän yhteiseen prosessiin mukaan.

Koulutuskokonaisuus aloitettiin viisauden teemalla, josta meille monipuolisesti ja innostavasti kertoi viisaustutkija Jenni Spännäri. Koitan tiivistää lyhyisiin nostoihin sen, mitä itselleni poimin muistiin Jennin puheista sekä hänen ja Astan vastauksista yhteisiin pohdintoihimme:

 • Viisaus on elämisen taitoa, näkökykyä ja ymmärryksen avautumista, hyvän elämän rakentamista yhdessä toisten kanssa. Sellaista ajattelua ja toimintaa, joka luo eettisesti oikeaa hyvinvointia itselle ja muille.
 • Viisaus rakentuu yksilöiden väliseeen tilaan, kommunikaatioon ja vuorovaikutukseen. Siksi yhteisöllisen viisauden rakentaminen ja ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää.
 • Viisaus on yksi, moniulotteinen ilmiö, ei ole olemassa viisauden eri lajeja.
 • Viisaudella on kolme ulottuvuutta: tiedollinen, reflektiivinen ja myötätuntoinen. Samat kolme ulottuvuutta ovat tärkeitä yksilön lisäksi myös yhteisöille ja organisaatioille.
 • Tiedollisesti viisas tietää myös asioita, joista ei tiedä, on valmis laajentamaan tietouttaan ja antaa ajattelutavoilleen joustoa.
 • Reflektiivisesti viisaalla on halua, kykyä ja aikaa pohdinnalle sekä avoimuutta itseä, muita ja yhteistyötä kohtaan.
 • Myötätuntoisesti viisaalla on ymmärrystä huolehtia myös itsestään.
 • Viisas johtaja kysyy kolme kysymystä ennen päätöksentekoa: 
  - Onko erilaisten ryhmien näkökulmat otettu huomioon?
  - Onko oma ja muiden tilannekuva asian suhteen realistinen?
  - Onko henkilökohtainen näkemys oikeassa suhteessa tehtyihin päätöksiin?
 • Empaattinen yhteys on näkemisen, tietoisuuden ja tiedon hankkimisen tila. Näkökyvyn tilassa ihminen tekee viisaita ja kaukonäköisiä ratkaisuja.
 • Sielun tila on yhteydessä ajatusten ja kehon hyvinvointiin. Kun keho on stressitilassa, ajattelu, ymmärrys ja luovuus haalistuvat.
 • Elämänhallinnan, avoimuuden ja onnellisuuden saavuttamiseksi on hyvä ajatella itseään uusin tavoin, keskustella sisäisen minän kanssa filosofisesti ja varata sille aikaa kalenteriin.

Jenni kertoi meille myös MORE Life Experience -mallista (Mastery, Openness, Reflectivity, and Emotion Regulation including Empathy), jossa tutkittiin elämänhaasteiden vaikutusta viisauden kehittymiselle sekä psykologisten resurssien vaikuttavuutta ihmisten asenteisiin ja reagointitapoihin haasteiden edessä. Tutkimuksessa nimettiin, kirjallisuuteen perustuen, viisauden kehittämisen kannalta viisi tärkeää ominaisuutta: mestaruus, avoimuus, reflektiivisyys ja tunnesääntely, mukaan lukien empatia. Jos kiinnostuit tutkimuksesta, voit ladata sen edellisestä linkistä. Halutessasi voit myös katsoa viisaustutkija Judith Glückin luennon aiheesta.

 • Lisää viisaudesta, sen malleista, tutkimuksesta ja kehittämisestä voit lukea täältä.
 • Jennin ajatuksista, työstä ja tutkimuksista voit lukea hänen ylempänä tekstiin linkitettyjen kotisivujensa lisäksi CoHumans:n sivuilta, eri lehdissä julkaistuista haastatteluista ja artikkeleista sekä Jennin yhdessä Eeva K. Kallion kanssa kirjoittamasta kirjasta Viisaus - Käyttäjän opas

Intuitio, luovuus ja ajattelun vapaus tarvitsevat turvallisen ajan ja tilan. Viisaus syntyy intuition myötävaikutuksella - ajattelun, kokemusten ja tunteiden joustavassa yhdistymisessä.


#Jolive #visionäärinenJohtajuusKoulutus #HYplus #oph #opetushallitus 

Kuva: @linghua | unsplash.com