BLOGI

Kirjoituksissa käsitellään hyvinvointia, tunteita, elämän haasteita, pysähtymistä, vuorovaikutusta, työssä jaksamista, luovuutta, oppimista ja kasvatusta. Teksteihin pääset kuvista ja otsikoista.


Virheelliset uskomukset on mahdollista korjata ja sitä kautta vaikuttaa positiivisesti omaan elämään. Ensin on kuitenkin kartoitettava, millä tavoin ylläpitää omia uskomuksiaan ja kuinka vahvasti uskoo niihin. Vaihtoehtoisia malleja on pääpiirteissään kolme.

Pysähdy hetkeksi pohtimaan tarkemmin, kuinka paljon hyödyttömät uskomukset vaikuttavat tunteisiisi ja käyttäytymiseesi. Arvioi vaikutus jokaisen väittämän kohdalla asteikolla yhdestä neljään. Vastaa väitteisiin sen mukaisesti, miltä sinusta juuri nyt tuntuu.

Virheelliset uskomukset, mielen sisäisiin rakenteisiin liittyvät irrationaaliset ajattelutavat ovat kautta maailmanhistorian liittyneet ihmisyyteen ja ihmisenä kehittymiseen. Jossain vaiheessa jokin tai jotkin alla kuvatuista ajatusvääristymistä vaikuttaa meistä jokaiseen. Usein meidän on helppoa huomata virheellisten uskomusten vaikutus muissa...

Itsemyötätunto auttaa sinua kokemaan miellyttäviä tunnetiloja, elää henkisesti rikasta ja merkityksellistä elämää sekä voimaan kaikin puolin paremmin.

Torstain työpäivä lähenee loppuaan ja edessä on tapaaminen uuden oppilaan kanssa. Pientä jännitystä on aistittavissa, kuten aina uusien asioiden alkaessa. Yhteinen matka yksityisoppilaan kanssa poikkeaa valtavasti luokan kanssa työskentelystä ja uuden odotus on virkistävä kokemus päivätyön lomassa.

Kuinka voit?

20.02.2021

Joskus sitä vain ihmettelee, miksei olo ei ole hyvä tai edes kohtuullinen. Ajoittain jokainen meistä väsähtää työn tai vaihtuvien elämäntilanteiden mukanaan tuoman kuorman alla. Tunnetko itsesi niin hyvin, että tiedät, milloin olet riittävän energinen voidaksesi hyvin?

Yrityskirjallisuuden parhaimmisto esitellään kahden vuoden välein. Tänä vuonna mukaan on valikoitunut kirjoja monipuolisesti eri aihealueilta. Listalla on 38 teosta, joista itseäni kiinnostavat erityisesti organisaatioiden sisäiseen kehittämiseen, yksilön ja yhteisön motivaatioon ja oppimiseen sekä merkitykselliseen johtamiseen liittyvät teemat.

Hyviä, lukemisen arvoisia ja ajatuksia herättäviä kirjoja on enemmän kuin kellään meistä aikaa niitä lukea. Olen hiljalleen kerännyt listaa kirjoista, joista itse olen löytänyt ajateltavaa ja/tai joita olen kuullut kehuttavan. Otan mielelläni vastaan vinkkejä listaan lisättävistä teoksista.