BLOGI

Kirjoituksissa käsitellään hyvinvointia, tunteita, elämän haasteita, pysähtymistä, vuorovaikutusta, työssä jaksamista, luovuutta, oppimista ja kasvatusta. Teksteihin pääset kuvista ja otsikoista.


Työtehtävät, opinnot ja arjen velvollisuudet pyrkivät täyttämään niille varatun ajan ja valtaamaan tilaa mahdollisimman paljon myös vapaa-ajastamme. Ajanhallinta ja organisointi auttavat ohjaamaan omaa toimintaa tehokkaampaan suuntaan, vapauttamaan aikaa elämälle ja hyvinvointiamme lisääville asioille.

Sinulla ei ole käytössäsi yhtään enempää tunteja vuorokaudessa kuin meillä muillakaan. Erot ajan joustavuudessa syntyvät omista valinnoistamme. Jokainen valitsee itse aikataulunsa ja kiireensä, samoin lepo- ja palautumisaikansa pituuden ja syvyyden.

Stressi kuuluu elämään ja kaikkeen toimintaan. Jos kuitenkin tunnistat itsessäsi distressin oireita, on syytä ryhtyä toimiin sen vähentämiseksi tai hallitsemiseksi. Keinoja on lukuisia ja erilaisia tapoja kannattaa kokeilla. Tärkeintä on omien toimintatapojen ja asennoitumisen muuttaminen stressin aiheuttajiin.