27 stressinhallintakeinoa

06.11.2021

Stressi kuuluu elämään ja kaikkeen toimintaan. Jos kuitenkin tunnistat itsessäsi distressin oireita, on syytä ryhtyä toimiin sen vähentämiseksi tai hallitsemiseksi. Keinoja on lukuisia ja erilaisia tapoja kannattaa kokeilla. Tärkeintä on omien toimintatapojen ja asennoitumisen muuttaminen stressin aiheuttajiin.

Fyysiset keinot

 • säännölliset ateriat
 • riittävä uni ja lepo
 • säännöllinen liikunta ja ulkoilu
 • hengitys- ja rentoutumisharjoitukset
 • mikrotauot päivän aikana

Tunteisiin liittyvät keinot

 • sosiaalinen tuki ja yhteenkuuluvuus
 • itsemyötätunto ja hemmottelu
 • vuorovaikutustaitojen vahvistaminen
 • taito pitää omia puoliaan
 • luovuus, virkistävä hölmöily
 • huumori, ilo ja nauru
 • tunteiden sanoittaminen
 • sinnikkyys

Ajattelun keinot

 • rakentavan ajattelun lisääminen
 • negatiivisen ajattelun vastustaminen
 • mielikuvaharjoitukset
 • ratkaisukeskeinen suhtautuminen haasteisiin
 • tilanteiden ja tapahtumien hyväksyminen
 • kokemuksista oppiminen
 • näkökulmien vaihtaminen
 • realistiset tavoitteet
 • ajanhallinta ja arjen sujuvuus

Elämänfilosofiset keinot

 • myönteinen suhtautuminen omaan elämään
 • itselle merkityksellisten asioiden tekeminen
 • oman arvomaailman kirkastaminen
 • ammatillisen identiteetin vahvistaminen
 • henkisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden etsiminen

#stressinhallinta #palautuminen #hyvinvointi #mielenhyvinvointi #nlp

Lähde: Haasjoki, Ollikainen | Mikä sun mieltä painaa?             
Photo by Elijah Hiett on Unsplash