Ajatusvääristymät

10.10.2021

Virheelliset uskomukset, mielen sisäisiin rakenteisiin liittyvät irrationaaliset ajattelutavat ovat kautta maailmanhistorian liittyneet ihmisyyteen ja ihmisenä kehittymiseen.  Jossain vaiheessa jokin tai jotkin alla kuvatuista ajatusvääristymistä vaikuttaa meistä jokaiseen. Usein meidän on helppoa huomata virheellisten uskomusten vaikutus muissa ihmisissä, mutta hyvin harvoin ymmärrämme alitajuntamme vääristävän omiakin uskomuksiamme. Koska ajatusvääristymät syntyvät tahattomasti, on niiden hallinta vaikeaa. Ne ovat syntyneet jossain elämämme vaiheessa ja ne aktivoituvat aina uudestaan tietyissä tilanteissa. Niiden syntymiseen on vaikuttanut koko elämänhistoriamme ja kaikki ne ihmiset, joiden vaikutuspiirissä olemme kasvaneet. Ajatusvääristymät aiheuttavat rajoitteita itsetunnossa, ongelmia vuorovaikutuksessa ja kielteisyyttä suhtautumisessa elämään. Myös ahdistuneisuus ja masennus saattavat juontaa juurensa virheellisten tulkintojen myötä syntyneisiin vääriin uskomuksiin.

Ihmisen arvo on synnynnäinen. Siihen ei vaikuta ulkoiset tekijät, kuten saavutukset, koulutus, varallisuus, menestys, asema, rakkaus tai toisten hyväksyntä. Me kaikki olemme saaneet hyviä ominaisuuksia ja lahjoja syntymälahjoina, niihin ja syntymän ihmeeseen perustuu arvomme. Olemme riittäviä juuri sellaisina kuin olemme, riippumatta muista, muiden tarpeista, toiveista ja odotuksista.Mikäli tiedostaa omat ajatusvääristymänsä, on niiden pysäyttäminen mahdollista. Virheellisten uskomusten muuttaminen antaa mahdollisuuden löytää oman potentiaalinsa ja saavuttaa haluamansa useilla elämänalueilla.Tyypillisiä ajatusvääristymiä on lukematon määrä. Jokaisella meillä on niistä kootut yhdistelmämme, ja kuten aiemmin totesin, niitä on usein vaikea huomata. Osa virheellisistä ajatuksista ovat keskenään samantyyppisiä, jonka vuoksi niitä on alettu jakaa Davin Burnsin määrittelemiin alaryhmiin:


 1. Sisäisesti pakottavat ajattelutavat
  - Olen olemassa vain suoritusteni kautta.
  - Minun on pakko, minun pitäisi jne., silloinkin kun en jaksa tai halua.
  - Ei ole mitään muuta ratkaisua.

 2. Itsetuntoon liittyvät ajattelutavat
  - Haluan kaikkien pitävän minusta.
  - En kestä muiden arvostelua.
  - Kukaan ei ymmärrä minua.
  - Minun ei tarvitse välittää niistä, jotka ovat eri mieltä kanssani.

 3. Riippuvuuteen liittyvät ajattelutavat
  - Olen itsekäs, jos vaadin omien tarpeideni ja toiveideni toteutumista.
  - Kaikkien pitää olla samaa mieltä kanssani, jotta tunnen oloni turvalliseksi.

 4. Syyllisyyteen liittyvät ajattelutavat
  - Kun en aiheuta kenellekään pettymystä, olen arvokas.
  - Minun on huolehdittava siitä, että kaikilla on hyvä mieli.
  - En kestä tilannetta, jossa olen tahattomasti loukannut toista.
  - Minun on tehtävä kaikki muiden puolesta, jotta olen hyväksytty.

 5. Mustavalkoiset ajattelutavat
  - Haluan/teen kaiken tai en mitään.
  - En jousta, mustan ja valkoisen välissä ei ole harmaata.
  - Olen huono, jollen heti onnistu.
  - Peli on menetetty, jos peräännyn tai otan aikalisän.

 6. Liiallisen yleistävät ajattelutavat
  - Ei tästä ennenkään ole ollut hyötyä, miksi nyt olisi?
  - Jollen onnistu tässäkään asiassa, olen huono kaikessa.
  - Aina kaikki menee pieleen, ihan turha yrittää.
  - Kaikki kaverit ovat ärsyttäviä, esihenkilöt huonoja ja kollegat laiskoja.

 7. Mielivaltaisen päättelyn ajattelutavat
  - Koska mieheni on eri mieltä kanssani, hän ei rakasta minua.
  - Olen aina ollut tällainen, minulla on siis oikeus olla vaikea.
  - En voi itselleni mitään, joten muiden on hyväksyttävä minut tällaisena.

 8. Kielteiseen ajattelutapaan jumittuminen
  - Minua ei enää koskaan voi kiinnostaa mikään.
  - Jollen pysty muuttamaan koko maailmaa hyväksi, ei millään ole merkitystä.
  - En selviä tästä ikinä. En ehkä edes halua selvitä.

 9.  Mittasuhteisiin liittyvät vääristymät
  - Ei kellään ole yhtä vaikeaa.
  - Tunteillani ja kokemuksillani ei ole mitään merkitystä kenellekään.

 10. Tunteisiin liittyvä järkeily
  - Tietysti saan antaa takaisin, kun toinen loukkasi sanoillaan.
  - Miten voisin olla surullinen, kun toinen iloitsee vieressä?
  - Syyllistyn pahoista ajatuksistani, olenko paha?


Aggression Replacement Training® (ART) -menetelmässä ajatusvääristymät jaotellaan lapsille ja nuorille tyypillisen toiminnan mukaisesti:

 1. Itsekeskeisyys
 2. Pahimman ajatteleminen
 3. Vihamieliset tulkinnat
 4. Toisten syytteleminen
 5. Toisten kokemusten ja tunteiden vähättely
 6. Omien ajatusten pitäminen hyväksyttävänä perusteena toisten huonolle kohtelulle
 7. Uskomus siitä, että muuta ajattelevat samalla tavalla kuin itse
 8. Kognitiivinen lukittuminen, uskomus siitä ettei voi muuttua

Jos/kun tunnistat virheellisiä uskomuksia itsestäsi ja omasta ajattelustasi, mieti jokaisen vääristymän osalta, miten voisit kehittää uskomusta myönteiseen suuntaan. Kun löydät sopivat sanat, toista niitä puhuen ja kirjoittaen, jotta saat uudet, terveet uskomukset juurtumaan itseesi. Myönteinen vakuuttelu on uskomattoman tehokas tapa vaikuttaa omaan hyvinvointiin.


#ajatusväärisrtymät #IrrationaalinenAjattelu #VirheellisetUskomukset #art #AggressionReplacementTraining #ahdistuneisuus #masennus #NeurolingvistinenOhjelmointi #nlp #NeuroLinguisticProgramming

Lähteet:
David Burns | Feeling Good
Edmund J. Bourne | Vapaaksi ahdistuksesta
Arnold P. Goldstein, Barry Glick, John C. Gibbs | ART - Aggression Replacement Training