Aikaa vai energiaa?

07.11.2021

Sinulla ei ole käytössäsi yhtään enempää tunteja vuorokaudessa kuin meillä muillakaan. Erot ajan joustavuudessa syntyvät omista valinnoistamme. Jokainen valitsee itse aikataulunsa ja kiireensä, samoin lepo- ja palautumisaikansa pituuden ja syvyyden.

Ajan lisäksi myös käytettävissämme oleva energia on rajallista. Sen hyväksyminen tekee ajankäytön hallinnasta huolehtimisen rutiiniksi. Jaksaakseen on pidettävä huolta siitä, ettei työpäivä veny vapaa-ajalle ja että vapaa-ajalla ehtii tehdä muutakin kuin palautua. Yhtä tärkeää kuin uni nja lepo, on myös itselle tärkeisiin asioihin keskittyminen.

Työn tehokkuuden maksimoiminen antaa tilaa vapaa-ajalle. Omat työt kannattaa mahdollisuuksien mukaan sijoittaa sellaiseen ajankohtaan, että tekee mahdollisimman paljon ja nopeasti silloin, kun energiatasot ovat korkeimmillaan. Minulle se aika on aamuisin. Parhaimmillaan saan tyhjennettyä perjantaina tekemäni seuraavan viikon To Do -listan sunnuntaiaamuna, jolloin voin nauttia vapaapäivästä ja lähteä huolettomin mielin maanantaina töihin.

Aika jakautuu työ- ja vapaa-aikaan, tunteihin, päiviin, viikkoihin, kuukausiin ja vuosiin. Energia jaotellaan fyysiseen ja psyykkiseen sekä mielen ja tunteiden energiaan.

Fyysinen energia koostuu hapenottokyvystä ja lihaskunnosta, ravinnosta, unen määrästä ja laadusta sekä uusiutumisesta. Kykymme kestää paineita perustuu fyysiselle energiallemme. Tunne-energia määrittelee, motivaatiomme, kiinnostuksemme ja asennoitumisemme vuorovaikutukseen. Sitä vahvistavat asiat, jotka saavat meidät syttymään. Mielen energia on ajattelutaidoista nousevaa energiaa. Se auttaa keskittymään itsellemme tärkeisiin asioihin, organisoimaan elämää ja suunnittelemaan ajankäyttöä realistisesti. Luovaa ja strategista ajattelua voi jokainen halutessaan kehittää suhtautumalla asioihin positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti. Henkinen energia kumpuaa merkityksellisyyden kokemuksesta. Kun tavoitteesi työn ja elämän suhteen on arvojesi mukainen ja tasapainossa ajankäyttösi kanssa, vahvistuu energiavarastosi.

Kaikki energian osa-alueet vaikuttavat toisiin sa vahvasti ja niiden tasot heijastuvat kaikkeen tekemiseemme. Kokonaisenergiamme voidaan jakaa neljään tasoon voimakkuuden ja positiivisuuden/negatiivisuuden avulla.

Korkea energiataso, positiivinen energia | korkean suoritustason alue

 • virkeys
 • innostuneisuus
 • sitoutuneisuus
 • luottavaisuus
 • läsnäolevuus
 • haasteiden kaipuu

Matala energiataso, positiivinen energia | palautumisalue

 • rentoutuneisuus
 • lempeys
 • rauhallisuus
 • seesteisyys
 • voimien kerääminen
 • omien saavutusten arviointi

Korkea energiataso, negatiivinen energia | venymisalue

 • vihaisuus
 • pelokkuus
 • levottomuus
 • katkeroituneisuus
 • puolustautumisherkkyys

Matala energiataso, negatiivinen energia | saamattomuusalue

 • masentuneisuus
 • uupuneisuus
 • toivottomuus
 • syyllistyminen
 • alistuneisuus
 • aloitekyvyttömyys
 • omien saavutusten mitätöinti

Kaikki energia ei ole positiivista. Mikäli jatkuvasti ylläpitää korkeaa suoritustasoa, antamatta keholle ja mielelle lepoa, hyvä energia muuttuu negatiiviseksi. Lyhytaikaisesta käynnistä venymisalueella ei ole haittaa, mutta pidempiaikainen oleilu uuvuttaa ja aiheuttaa kiireen tuntua. Liiallinen sinnittely venymisalueella laskee energiatasoa ja ohjaa saamattomusalueelle, jolloin mikään ei tunnu onnistuvan ja paluu tehokkaan tekemisen moodiin saattaa tuntua mahdottomalta. Negatiivisen energian alueella oleskelu haittaa itsemme lisäksi myös ympärillämme olevia, sillä levitämme omaa pahaa oloamme väistämättä muillekin. Negatiivisen energian levitessä yhteisön kyky tukea palautumista vähenee.

Positiivista energiaa syntyy korkean suoritustason ja palautumisen alueilla. Kun tunnistaa oman jaksamisen rajat, on helppo siirtyä ajoittain välttämättömälle palautumisalueelle keräämään voimia mitääntekemättömyydestä. Palautumisjaksoja tarvitaan säännöllisesti, päivittäin ja erityisen paljon haastavien tilanteiden sekä kiirejaksojen jälkeen. Energialajeja vahvistamalla huolehdimme kokonaishyvinvoinnistamme. Energian suuntaaminen puolestaan ratkaisee tehokkuutemme, sekä töissä että vapaa-aikana. Keskittyminen yhteen asiaan kerrallaan vahvistaa tehokkuuden lisäksi läsnäolotaitoja.

Kiireilytesti

Jos jäit miettimään omaa energiatasoasi, voit testata tämänhetkisen kuntosi. Laske, kuinka moni alla olevista lauseista sopii sinuun. Yhdestäkään ei valitettavasti kannata ylpeillä. Mikäli kahdeksan väittämää sopii sinuun, olet pulassa. Energiakapasiteettisi on vähentynyt puoleen optimaalisesta ja on syytä keskittää aikasi ja tahdonvoimasi hyvää elämää mahdollistaviin asioihin ja tekemisiin.

 • En ehdi nukkua riittävästi ja herään usein väsyneenä.
 • Jätän usein aamiaisen väliin.
 • Minulla ei ole aikaa liikkumiseen.
 • En pidä säännöllisiä taukoja työpäivän aikana.
 • Syön usein lounaan työpöydän ääressä.
 • Työ tuntuu vaativalta ja ahdistavalta.
 • En ehdi viettää aikaa perheen tai ystävien kanssa.
 • Olen henkisesti poissaoleva seurassa.
 • Minulla on liian vähän aikaa tehdä haluamiani asioita.
 • En ehdi iloita omista tai muiden onnistumisista.
 • Minun on vaikeaa keskittyä yhteen asiaan kerrallaan.
 • Ratkaisen jatkuvasti akuutteja tehtäviä tärkeiden sijaan.
 • En ehdi ajatella työtäni luovasti tai strategisesti.
 • Teen usein töitä iltaisin, viikonloppuisin ja lomien aikana.
 • Teen työssäni liian vähän sellaista, missä olen hyvä ja mistä pidän.
 • Työssä tekemäni ratkaisut liittyvät ulkoisiin vaatimuksiin sen sijaan, että ne pohjautuisivat omaan käsitykseeni työni tarkoituksesta.
 • Arvoni ja toimintani eivät ole ajallisesti tasapainossa.


Mikäli kahdeksan tai sitä useampi kohta kuulosti tutulta, on aika pysähtyä pohtimaan stressireaktioiden juurisyitä. On ymmärrettävä kehon ja mielen tarpeet, keskityttävä kuuntelemaan itseään ja olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilanteissa päivän aikana. Siten saat vahvistettua myös kykyäsi hallita kiirettä.

Muista, että sinulla, kuten meillä kaikilla, on käytettävissä aikaa 168 tuntia. Aika ei lisäänny, mutta se venyy ja mikä parasta, sitä tulee koko ajan lisää. Aikaa riittää, kunhan sen käyttää viisaasti. Aloita siitä, että otat itsellesi 15 minuuttia aikaa olla tekemättä yhtään mitään. Tee se nyt ja jatka tapaa päivittäin.


#ajanhallinta #kiireenkesytys #TaltutaKiire #tehokkuus #tietoisuus # energiataso #tasapaino #vapaaaika #työhyvinvointi #hyvinvointi #mielenhyvinvointi #AikaaAjattelulle


Lähteet: Dunderfelt | Iisi elämänasenne arkitaidoksi
              Juuti | Kylmästä lämpimään: Inhimillisyyttä etsimässä
              Salminen, Heiskanen | Taltuta kiire
              Harju, Kallasvuo | Esimiehen huoltokirja
              Schwartz, Loehr | The Power of Full Engagement   

Kuva:     Kevin Ku | Unsplash